Dịch vụ quảng cáo Tiktok

Các dạng quảng cáo được hỗ trợ trên Tiktok

Quảng cáo tiếp cận

Cung cấp thêm thông tin về sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty của bạn.

Quảng cáo lưu lượng

Thu hút người dùng đến trang đích hoặc ứng dụng trên trang web.

Hiển thị quảng cáo cho những người có nhiều khả năng sẽ nhấp vào nhất.

Quảng cáo lượt xem video

Tăng tối đa số lượt phát video quảng cáo.

Tăng mức độ cân nhắc bằng cách hiển thị quảng cáo cho những người dùng tương tác tích cực hơn.

Quảng cáo tương tác với cộng đồng

Tăng số người theo dõi tài khoản TikTok của bạn.

Tăng số người truy cập vào hồ sơ TikTok của bạn.

Tối ưu hóa lưu lượng truy cập đến các trang đích nội bộ.

Quảng cáo ứng dụng

Khuyến khích người dùng cài đặt và dùng ứng dung của bạn

Tương tác lại với người dùng hiện tại để thực hiện hành động trong ứng dụng của bạn

Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Thu thập khách hàng tiềm năng bằng biểu mẫu mở tức thì để có trải nghiệm TikTok tự nhiên nhất.

Thu thập khách hàng tiềm năng bằng cách chuyển hướng người dùng đến biểu mẫu trên trang web của bạn.

Quảng cáo lượt chuyển đổi trên trang web

Thúc đẩy những hành động có giá trị trên trang web của bạn.

Xem thêm:  Dịch vụ quảng cáo Facebook

Quảng cáo doanh số sản phẩm

Bán sản phẩm từ TikTok Shop, trang web và ứng dụng của bạn.

Cách chọn đúng mục tiêu quảng cáo

Mục tiêu quảng cáo là những mục tiêu mà bạn muốn thiết lập và đáp ứng để phát triển doanh nghiệp và thu hút đối tượng.

Trong tài khoản Trình quản lý quảng cáo TikTok, bạn có thể chọn từ ba loại mục tiêu sau: Nhận thức, Cân nhắc và Lượt chuyển đổi.

Nhận thức

Sử dụng mục tiêu Nhận thức khi bạn muốn nâng cao nhận thức về sản phẩm và tiếp cận những người có nhiều khả năng xem quảng cáo của bạn và ghi nhớ quảng cáo đó nhất.

Mục tiêu

Phạm vi tiếp cận

Mục tiêu kinh doanh: Hiển thị quảng cáo với số lần hiển thị tối đa cho đối tượng được nhắm mục tiêu của bạn với mức giá hiệu quả nhất.

Cân nhắc

Một mục tiêu khiến mọi người nghĩ đến doanh nghiệp của bạn rồi tìm kiếm thêm thông tin.

Mục tiêu

Lưu lượng truy cập

Mục tiêu kinh doanh: Hướng mọi người đến bất kỳ URL nào, chẳng hạn như trang đích của trang web, bài đăng trên blog, ứng dụng, v.v.

Lượt xem video

Mục tiêu kinh doanh: Tăng tối đa số lượt phát video quảng cáo của bạn từ những đối tượng có nhiều khả năng tương tác với quảng cáo nhất.

Tương tác với cộng đồng

Mục tiêu kinh doanh: Thu hút thêm nhiều người tương tác với tài khoản TikTok của bạn bằng cách tăng lượng người theo dõi hoặc lưu lượng truy cập vào trang hồ sơ của bạn.

Xem thêm:  Dịch vụ quảng cáo Google Ads

Chuyển đổi

Sử dụng mục tiêu Lượt chuyển đổi khi bạn muốn khuyến khích mọi người thực hiện một hành động, chẳng hạn như mua sản phẩm hoặc cài đặt ứng dụng của bạn.

Mục tiêu

Doanh số sản phẩm

Mục tiêu kinh doanh: Bán sản phẩm từ TikTok Shop, trang web và ứng dụng của bạn

Lượt chuyển đổi trên trang web

Mục tiêu kinh doanh: Khuyến khích mọi người thực hiện một hành động cụ thể trên trang web của bạn, chẳng hạn như thêm mặt hàng vào giỏ hàng, tải ứng dụng của bạn, đăng ký trên trang web của bạn hoặc mua hàng.

Tạo khách hàng tiềm năng

Mục tiêu kinh doanh: Thu thập khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp của bạn bằng biểu mẫu mở tức thì tải nhanh, có thể tùy chỉnh trong ứng dụng TikTok hoặc trang web của riêng bạn.

Quảng cáo ứng dụng

Mục tiêu kinh doanh: Khuyến khích người dùng mới sử dụng ứng dụng của bạn. Tương tác lại với những người dùng hiện tại để họ thực hiện hành động trong ứng dụng.

Dịch vụ quảng cáo Tiktok

Các dạng quảng cáo được hỗ trợ trên Tiktok Quảng cáo tiếp cận Cung cấp thêm thông tin về sản Chi tiết

Dịch vụ quảng cáo Google Ads

Các chiến dịch quảng cáo Google: Chiến dịch tối đa hóa hiệu suất Chiến dịch tìm kiếm Chiến dịch hiển Chi tiết

Dịch vụ quảng cáo Facebook

Sử dụng dịch vụ quảng cáo Facebook tại Intero để được Tư vấn kỹ càng, chính xác Chi phí phù hợp Chi tiết

Thiết kế website
Làm Web với Intero

Lợi ích khi làm web Lợi ích khi tạo dựng Website Tạo sự hiện diện cho doanh nghiệp với lượng Chi tiết