Tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa do thanh toán không thành công

Khi phương thức thanh toán bạn đang sử dụng để chạy quảng cáo trên Facebook gặp sự cố, quảng cáo sẽ tạm dừng cho đến khi bạn thanh toán dư nợ của mình. Dưới đây là những lý do phổ biến dẫn đến thanh toán không thành công:

  • Không có đủ tiền trong thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ: Hãy đảm bảo thẻ có đủ tiền, đặc biệt là vào ngày lập hóa đơn hàng tháng. Chúng tôi tự động tính phí mỗi khi bạn chi tiền đến mức nhất định (gọi là ngưỡng lập hóa đơn) và thu phí khi đến ngày lập hóa đơn hàng tháng đối với mọi chi phí còn lại.
  • Bạn đã đạt đến hạn mức thẻ tín dụng: Một số thẻ tín dụng giới hạn số tiền tính phí tối đa trong một giao dịch. Nếu có giới hạn trong thẻ tín dụng, bạn có thể hạ ngưỡng lập hóa đơn để phù hợp với số tiền này.
  • Có vấn đề khi xử lý hoặc xác minh thẻ của bạn: Hầu hết các trường hợp thanh toán không thành công diễn ra khi ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán gặp sự cố khi xử lý thanh toán. Kiểm tra ngày hết hạn trên thẻ tín dụng hoặc ghi nợ để đảm bảo thẻ không hết hạn khi tính phí trong tương lai.
  • Thông tin tài khoản ngân hàng không chính xác: Đảm bảo thông tin tài khoản ngân hàng (ví dụ: số tài khoản, mã ngân hàng hoặc tên ngân hàng) trong phần Cài đặt thanh toán là chính xác.
Xem thêm:  Danh mục các loại trang và tính năng cơ bản từng loại

Nếu phương thức thanh toán dùng để chạy quảng cáo trên Facebook gặp sự cố, bạn có thể thử một trong các cách sau:

  • Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để được trợ giúp.
  • Tính phí bằng phương thức thanh toán chính hoặc bất kỳ phương thức thanh toán nào khác trên tài khoản một lần nữa bằng cách nhấp vào Thanh toán ngay.
  • Thêm phương thức thanh toán mới vào tài khoản bằng cách cập nhật Cài đặt thanh toán. Chúng tôi sẽ tự động tính phí số dư nợ theo phương thức thanh toán mới.

Nếu quảng cáo tạm dừng, bạn sẽ không phải thanh toán thêm bất kỳ khoản phí bổ sung nào cho đến khi thanh toán xong số tiền phải trả. Sau khi bạn thanh toán số dư, chúng tôi sẽ tiếp tục mọi quảng cáo đã lên lịch hoặc đang hoạt động và cố gắng bù đắp mọi khoảng thời gian đã mất để đáp ứng ngân sách và khoảng thời gian của chiến dịch ban đầu bạn đã đặt.

Nến vẫn không được, bạn hãy vào link này để kháng nghị thanh toán không thành công nha!

Xóa – Đóng – Vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo trên Facebook

Vô hiệu hóa tài khoản có ý nghĩa gì Phương thức thanh toán chính mà bạn đã sử dụng cho Chi tiết

Xem Ai Thích Trang Fanpage Của Bạn Thật Dễ Dàng (Update 2017)

[caption id="attachment_1667" align="aligncenter" width="1280"] Xem danh sách những người thích trang Fanpage của tôi[/caption] - Mọi thứ đơn giản đều Chi tiết

Xem ai đang cùng tôi quản lý trang Fanpage của tôi
Xem ai đang cùng tôi quản lý trang Fanpage

Khi bạn tạo ra trang Fanpage, thì bạn được gọi là quản trị viên của trang Fanpage đó! Bạn là Chi tiết

Xăm mình! Khi nghệ thuật trở lại với nghệ thuật
Xăm mình! Khi nghệ thuật trở lại với nghệ thuật

Xăm mình tuy đã được nhìn nhận một cách cở mở hơn trong xã hội Việt Nam hiện nay. Nhưng Chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *