Quảng cáo trên Facebook Reels

Thước phim trên Facebook và Instagram là các video mang đến cho mọi người cách mới để thể hiện bản thân, khám phá những nội dung mới mà họ yêu thích và tạo điều kiện cho bất kỳ ai có tham vọng trở thành người sáng tạo nội dung thu hút sự chú ý.

Để đăng quảng cáo trên Reels, ở cấp độ Nhóm quảng cáo trong Trình quản lý quảng cáo trên Meta, bên dưới Vị trí quảng cáo, chọn:

  • Vị trí quảng cáo Advantage+ (trước đây gọi là vị trí quảng cáo tự động)
  • hoặc Vị trí quảng cáo thủ công, rồi chọn quảng cáo lớp phủ và cuối vòng lặp trên Reels
  • hoặc Vị trí quảng cáo thủ công, rồi chọn Tin và Reels

Quảng cáo lớp phủ và cuối vòng lặp trên Reels của Facebook có thể là biểu ngữ trong video trên Reels hoặc quảng cáo video giữa các video trên Reels. Bạn có thể sử dụng các công cụ an toàn thương hiệu như bộ lọc danh sách cung ứng, danh sách chặn, danh sách nơi phát hành và báo cáo hoạt động phân phối.

Quảng cáo toàn màn hình trên Facebook Reels xuất hiện giữa các thước phim. Cũng như bất kỳ nội dung nào trên Facebook Reels, mọi người có thể bình luận, thích, xem, lưu, chia sẻ và bỏ qua những quảng cáo này.

Xem thêm:  Quảng cáo quay vòng là gì? Khi nào nên dùng quảng cáo quay vòng?

Lưu ý: Chúng tôi hiện đang cải thiện quảng cáo toàn màn hình trên Facebook Reels cũng như phương pháp báo cáo những quảng cáo này. Trong quá trình tìm kiếm cách tốt nhất để đo lường quảng cáo toàn màn hình trên Facebook Reels, chúng tôi có thể điều chỉnh đến khi thành công.

Quảng cáo lớp phủ và cuối vòng lặp

Quảng cáo toàn màn hình

Xóa – Đóng – Vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo trên Facebook

Vô hiệu hóa tài khoản có ý nghĩa gì Phương thức thanh toán chính mà bạn đã sử dụng cho Chi tiết

Xem Ai Thích Trang Fanpage Của Bạn Thật Dễ Dàng (Update 2017)

[caption id="attachment_1667" align="aligncenter" width="1280"] Xem danh sách những người thích trang Fanpage của tôi[/caption] - Mọi thứ đơn giản đều Chi tiết

Xem ai đang cùng tôi quản lý trang Fanpage của tôi
Xem ai đang cùng tôi quản lý trang Fanpage

Khi bạn tạo ra trang Fanpage, thì bạn được gọi là quản trị viên của trang Fanpage đó! Bạn là Chi tiết

Xăm mình! Khi nghệ thuật trở lại với nghệ thuật
Xăm mình! Khi nghệ thuật trở lại với nghệ thuật

Xăm mình tuy đã được nhìn nhận một cách cở mở hơn trong xã hội Việt Nam hiện nay. Nhưng Chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *