Quảng cáo liên kết chuyển mọi người đến trang web của bạn

Thu hút thêm lượt nhấp

Dù bạn muốn mọi người tìm hiểu về sản phẩm, mua vé hay tải xuống sách điện tử, thì quảng cáo liên kết trên Facebook cũng là cách tuyệt vời để thu hút mọi người nhấp vào trang web và truy cập các trang mà bạn muốn họ xem. Đó là công cụ tuyệt vời cho chiến lược quảng cáo trang web. Sử dụng quảng cáo liên kết để thu hút mọi người thực hiện hành động bạn muốn bằng việc chọn các nút kêu gọi hành động: Mua ngay, Tìm hiểu thêm, Đăng ký, Đặt ngay và Tải xuống. Quảng cáo liên kết hoạt động trên Facebook, Instagram và Audience Network.

 

“Với chiến dịch quảng cáo liên kết trên Facebook, chúng tôi nhận thấy mức tăng đáng kinh ngạc về doanh số trực tuyến, gấp đôi kết quả của chúng tôi chỉ trong vài tuần. Cửa hàng của chúng tôi thu hút một nền văn hóa rất đặc biệt và tùy chọn nhắm mục tiêu của Facebook cho phép chúng tôi tiếp cận thị trường thích hợp này một cách dễ dàng.”

Maggie Hicks

Giám đốc tiếp thị, Erewhon Organic Market

Xóa – Đóng – Vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo trên Facebook

Vô hiệu hóa tài khoản có ý nghĩa gì Phương thức thanh toán chính mà bạn đã sử dụng cho Chi tiết

Xem Ai Thích Trang Fanpage Của Bạn Thật Dễ Dàng (Update 2017)

[caption id="attachment_1667" align="aligncenter" width="1280"] Xem danh sách những người thích trang Fanpage của tôi[/caption] - Mọi thứ đơn giản đều Chi tiết

Xem ai đang cùng tôi quản lý trang Fanpage của tôi
Xem ai đang cùng tôi quản lý trang Fanpage

Khi bạn tạo ra trang Fanpage, thì bạn được gọi là quản trị viên của trang Fanpage đó! Bạn là Chi tiết

Xăm mình! Khi nghệ thuật trở lại với nghệ thuật
Xăm mình! Khi nghệ thuật trở lại với nghệ thuật

Xăm mình tuy đã được nhìn nhận một cách cở mở hơn trong xã hội Việt Nam hiện nay. Nhưng Chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *