Ngân sách quảng cáo Facebook hiệu quả một ngày bao nhiêu?

Ngân sách là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của quảng cáo.

Trong suốt thời gian hoạt động, quảng cáo của bạn sẽ được phân phối cạnh tranh với các quảng cáo khác cũng đang cố gắng tiếp cận cùng một đối tượng. Khi bạn dành đủ ngân sách, quảng cáo sẽ tăng tính cạnh tranh trong quá trình đấu giá quảng cáo, tạo điều kiện để hệ thống phân phối của chúng tôi hiển thị quảng cáo đó cho nhiều người thuộc đối tượng của bạn hơn cũng như tìm hiểu xem ai có nhiều khả năng sẽ thực hiện hành động hơn.

Ngân sách trọn đời và ngân sách hàng ngày

Có hai cách để phân bổ khoản chi tiêu, ngân sách trọn đời và ngân sách hàng ngày.

Ngân sách trọn đời giới hạn tổng chi tiêu trong toàn bộ khoảng thời gian của quảng cáo. Mức chi tiêu hàng ngày có thể biến đổi, nhưng tổng số sẽ vẫn nằm trong ngân sách của bạn.

Ngân sách hàng ngày đặt khoản chi tiêu hàng ngày của bạn theo một số tiền cố định. Quảng cáo của bạn sẽ tiếp tục chạy với mức chi tiêu hàng ngày này cho đến ngày kết thúc bạn đã chọn hoặc cho đến khi bạn ngừng chiến dịch.

Xem thêm:  Ngân Sách Tối Thiểu Của Quảng Cáo Facebook Là Gì? Bao Nhiêu?

Ngân sách quảng cáo Facebook bao nhiêu để hiệu quả tùy thuộc vào mục tiêu mà bạn hướng đến:

  • Muốn tăng số lượt video: đặt ngân sách tối thiểu 2.236.960đ thời gian chạy quảng cáo 7 ngày
  • Tăng số tin nhắn: đặt ngân sách tối thiêu 177.940đ thời gian chạy quảng cáo 7 ngày
  • Cung cấp thông tin liên hệ: đặt ngân sách tối thiểu 330.460đ thời gian chạy quảng cáo 7 ngày
  • Tăng lượt truy cập trang web: đặt ngân sách tối thiểu 432.140đ thời gian chạy quảng cáo 7 ngày
  • Hiển thị quảng cáo của tôi cho mọi người trong khu vực: đặt ngân sách tối thiểu 177.940đ thời gian chạy quảng cáo 7 ngày

Xóa – Đóng – Vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo trên Facebook

Vô hiệu hóa tài khoản có ý nghĩa gì Phương thức thanh toán chính mà bạn đã sử dụng cho Chi tiết

Xem Ai Thích Trang Fanpage Của Bạn Thật Dễ Dàng (Update 2017)

[caption id="attachment_1667" align="aligncenter" width="1280"] Xem danh sách những người thích trang Fanpage của tôi[/caption] - Mọi thứ đơn giản đều Chi tiết

Xem ai đang cùng tôi quản lý trang Fanpage của tôi
Xem ai đang cùng tôi quản lý trang Fanpage

Khi bạn tạo ra trang Fanpage, thì bạn được gọi là quản trị viên của trang Fanpage đó! Bạn là Chi tiết

Xăm mình! Khi nghệ thuật trở lại với nghệ thuật
Xăm mình! Khi nghệ thuật trở lại với nghệ thuật

Xăm mình tuy đã được nhìn nhận một cách cở mở hơn trong xã hội Việt Nam hiện nay. Nhưng Chi tiết