Cách phân quyền page fanpage trang Facebook

Nội dung

Để phân quyền tài khoản Facebook trước tiên bạn phải là Admin (Quản trị viên) của Fanpage.

Cấp cho ai đó một vai trò

Nếu bạn là quản trị viên:

 1. Nhấp vào Cài đặt ở đầu Trang.
 2. Nhấp vào Vai trò trên Trang ở cột bên trái.
 3. Nhập tên hoặc email vào hộp:
  • Nếu người đó là bạn bè trên Facebook của bạn, hãy bắt đầu nhập tên của họ và chọn họ từ danh sách xuất hiện.
  • Nếu người đó không phải là bạn bè trên Facebook của bạn, hãy nhập địa chỉ email được liên kết với tài khoản Facebook của họ.
 4. Nhấp vào Biên tập viên để chọn một vai trò từ menu thả xuống.
 5. Nhấp vào Lưu và nhập mật khẩu của bạn để xác nhận.

 

Xóa ai đó có vai trò

Nếu bạn là quản trị viên:

 1. Nhấp vào Cài đặt ở đầu Trang.
 2. Nhấp vào Vai trò trên Trang ở cột bên trái.
 3. Nhấp vào x bên cạnh người mà bạn muốn xóa.
 4. Nhấp vào Lưu. Bạn có thể cần nhập mật khẩu của mình.

Để xóa chính bạn, hãy làm theo hướng dẫn phía trên và nhấp vào x cạnh tên của bạn. Bạn luôn có thể tự xóa chính mình khỏi Trang, nhưng nếu bạn là quản trị viên duy nhất của Trang thì trước tiên bạn sẽ cần phải thêm một quản trị viên khác.

 

Thay đổi vai trò của ai đó

Nếu bạn là quản trị viên:

 1. Nhấp vào Cài đặt ở đầu Trang
 2. Nhấp vào Vai trò trên Trang ở cột bên trái
 3. Nhấp vào Biên tập viên bên cạnh tên của người có vai trò mà bạn muốn thay đổi và chọn vai trò mới từ menu thả xuống
 4. Nhấp vào Lưu và nhập mật khẩu để xác nhận
Xem thêm:  Dư luận bức xúc trước cái xấu, cái sai! Việc nên có và cần có!

Lưu ý: Nếu bạn là quản trị viên mới, hãy lưu ý rằng bạn có thể phải đợi 7 ngày trước khi có thể xóa hoặc giáng cấp một quản trị viên khác.

Chúc các bạn thành công !

Trả lời