9 Câu Hỏi Thường Gặp Về Ngân Sách Quảng Cáo Facebook

Bạn đã nghe qua về ngân sách quảng cáo Facebook. Vậy ngân sách quảng cáo Facebook là gì? Mình xin phép chia sẽ đôi điều về ngân sách quảng cáo. Cũng như trả lời những câu hỏi liên quan thường gặp về ngân sách quảng cáo Facebook. Nào ta bắt đầu nhé!

9 câu hỏi thường gặp về ngân sách quảng cáo Facebook
9 câu hỏi thường gặp về ngân sách quảng cáo Facebook

1. Ngân sách quảng cáo Facebook là gì?

Ngân sách quảng cáo Facebook là số tiền bạn sẵn sàng chi trả để hiển thị quảng cáo từ nhóm quảng cáo của bạn.

Hay nói một cách khách. Ngân sách quảng cáo Facebook chính là tổng chi phí tối đa mà bạn chấp nhận đầu tư cho một chiến lược quảng cáo trên Facebook. Nó giúp bạn kiểm soát tổng chi tiêu của một nhóm quảng cáo.

Có vài thông tin bạn cần như:

 • Ngân sách được thiết lập ở cấp nhóm quảng cáo
 • Mõi nhóm quảng cáo có 1 ngân sách riêng
 • Lập ngân sách chỉ là một phần trong việc thiết lập quảng cáo. Chưa phải là đã mua quảng cáo
 • Facebook dựa vào ngân sách để biết số tiền bạn sẵn sàng trả cho quảng cáo. Còn việc Facebook có chi tiêu hết ngân sách của bạn không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

2. Có mấy loại ngân sách quảng cáo Facebook?

Có hai loại ngân sách quảng cáo Facebook:

 • Ngân sách hàng ngày: Số tiền trung bình bạn sẵn sàng chi tiêu cho một nhóm quảng cáo mỗi ngày.
 • Ngân sách trọn đời: Số tiền bạn sẵn sàng chi tiêu trong toàn bộ thời gian chạy nhóm quảng cáo.

Lưu ý:

 • Bạn không thể chuyển đổi loại ngân sách của nhóm quảng cáo sau khi tạo nhóm quảng cáo.
 • Tuy nhiên, bạn có thể sao chép một nhóm quảng cáo có sẵn, thay đổi loại ngân sách và tạo nhóm quảng cáo mới.

3. Ngân sách quảng cáo Facebook được xác định như thế nào?

Chính bạn là người quyết định ngân sách quảng cáo của bạn là bao nhiêu. Nhưng bạn nên chú ý vào 3 yếu tố:

 • Vốn bạn đang có để dành cho việc lập ngân sách
 • Giá thầu
 • Tùy chọn nhắm mục tiêu
Xem thêm:  Khái Niệm, Ảnh Hưởng Của Giới Hạn Chi Tiêu Tài Khoản Quảng Cáo

Trong trường hợp nếu bạn không thể chi trả nhiều hơn một khoản tiền trên mỗi kết quả nhất định (ràng buộc về giá thầu). Hoặc là bạn chỉ muốn nhận kết quả từ một đối tượng rất cụ thể (bị ràng buộc về nhắm mục tiêu). Thì bạn có thể thiết lập ngân sách cao hơn. Để đảm bảo rằng quảng cáo của bạn sẽ được phân phối tốt. Vì bạn tin rằng nó sẽ mang lại chuyển đổi, và chuyển đổi đó đem lại lợi nhuận cho bạn.

Hoặc nếu ban không muốn thiết lập ngân sách cao hơn giới hạn ngân sách đã định trước của mình (bị ràng buộc về ngân sách). Nhưng cũng muốn chi tiêu hết số tiền. Thì bạn có thể tự giới hạn về mức ngân sách đó và sử dụng đặt giá thầu tự động. Nhằm giúp bạn đạt được nhiều kết quả nhất với mức giá tốt nhất. Nhưng việc này lại thường khiến bạn bỏ lỡ những mục tiêu tốt hơn so với đối thủ.

Nếu bạn sử dụng đặt giá thầu chi phí tối đa thủ công cho một nhóm quảng cáo được tối ưu hóa chuyển đổi. Tốt nhất bạn nên thiết lập ngân sách cao tối thiểu 5 lần so với giá thầu (để có thể nhận được tối thiểu 5 chuyển đổi mỗi ngày).

4. Ngân sách quảng cáo Facebook được chi tiêu như thế nào?

Dựa vào loại phân phối bạn chọn mà Facebook sẽ có cách chi tiêu khác nhau

Có 2 loại phân phôi:

 • Chuẩn
 • Tăng tốc (chỉ đanh cho đặt giá thầu thủ công)

Phân phối chuẩn: Facebook sẽ chi tiêu ngân sách quảng cáo  của bạn đồng đều trong toàn bộ thời gian của chiến dịch quảng cáo. Tốt nhất bạn nên chọn loại này trong hầu hết các trường hợp.

Phân phối tăng tốc:  Facebook sẽ chi tiêu ngân sách của bạn ở mức nhanh nhất khi đối tượng mục tiêu và giá thầu cho phép. Facebook không quan tâm đến ngày kết thúc của chiến dịch. Mà chỉ cố gắng chi tiêu toàn bộ ngân sách quảng cáo của bạn nhanh nhất có thể. Nghĩa là sẽ ưu tiên tốc độ hơn hiệu quả khi chọn đối tượng và thời điểm để hiển thị quảng cáo.

Ngân sách trọn đời có thể được chi tiêu trong chưa đến một ngày. Ngân sách hàng ngày có thể được chi tiêu chưa đến một giờ và sẽ không chi tiêu thêm cho đến ngày tiếp theo. Phân phối tăng tốc có thể đem lại giá trị nếu chiến dịch của bạn cực kỳ nhạy cảm về thời gian, nhưng hãy thận trọng khi sử dụng.

Xem thêm:  Phân Biệt Ngân Sách, Giới Hạn Chi Tiêu Và Ngưỡng Lập Hóa Đơn

5. Tôi có thể thay đổi ngân sách của mình hay không?

Bạn có thể thay đổi ngân sách quảng cáo Facebook (thêm hoặc bớt) bất kỳ lúc nào. Theo lý thuyết sẽ mất khoảng 15 phút để hệ thống phân phối cập nhật ngân sách mới.

Khi bạn thay đổi ngân sách, giá thầu cũng sẽ được thay đổi. Và Facebook cần thời gian để tối ưu lại việc phân phối quảng cáo của bạn, sao cho hiệu quả nhất.

6. Hiệu quả quảng cáo có bị ảnh hưởng khi ngân sách thay đổi?

Vẫn có ảnh hưởng nhất định và tùy thuộc vào nhóm quảng cáo của bạn đang ở trong tình trạng chi tiêu như thế nào.

Cụ thể:

– Nếu nhóm quảng cáo của bạn đang chi tiêu (hoặc có khả năng chi tiêu) hết ngân sách:

 • Tăng ngân sách. Có thể mang lại nhiều kết quả hơn. Nếu bạn tăng cao đến mức Facebook không thể tìm đủ kết quả trong phạm vi hạn chế của bạn, thì ngân sách của bạn có thể không được sử dụng hết (phân phối dưới mức).
 • Giảm ngân sách.  có thể khiến bạn nhận được ít kết quả hơn. Bạn có thể tiếp tục chi tiêu toàn bộ ngân sách.

– Nếu nhóm quảng cáo hiện không chi tiêu (hoặc có khả năng không chi tiêu) hết ngân sách: Thì việc thay đổi gần như không mai lại hiệu quả

Nhưng cách tốt hơn để cải thiện hiệu quả của quảng cáo là: Thay đổi giá thầu, nhắm mục tiêu hoặc nội dung.

7. Khi nào Facebook bắt đầu trừ chi phí vào ngân sách quảng cáo?

Facebook chỉ bắt đầu tính phí từ ngân sách nhóm quảng cáo khi quảng cáo bắt đầu được hiển thị, hay có người nhấp vào liên kết.

Cơ bản bạn có 2 lựa chọn về cách thức để Facebook tính phí quảng cáo của bạn:

 • Số lần hiển thị
 • Số lần nhấp vào liên kết

Số tiền phải trả cho một kết quả nhất định sẽ được xác định trong đấu giá

Xem thêm:  Ngân Sách Tối Thiểu Của Quảng Cáo Facebook Là Gì? Bao Nhiêu?

8. Có thể ngừng việc tính phí từ Facebook không?

Có thể và bất cứ lúc nào bạn muốn: Băng cách hủy chiến dịch, nhóm quảng cáo.

9. Ngân sách có liên quan đến giới hạn chi tiểu của tài khoảng và chiến dịch?

Giới hạn chi tiêu là các biện pháp kiểm soát chi phí, bổ sung cho ngân sách quảng cáo. Giúp kiểm soát tốt hơn và chặc chẽ hơn chi phí quảng cáo trên Facebook:

Ta sẽ có hai 2 giới hạn chi tiêu sau:

 • Giới hạn chi tiêu chiến dịch
 • Giới hạn chi tiêu tài khoản

Khi bạn đạt tới giới hạn chi tiêu đã đặt của chiến dịch, việc phân phối (chi tiêu) sẽ dừng lại đối với tất cả các nhóm quảng cáo trong chiến dịch đó. Bất kể ngân sách đã chi tiêu cho nhóm quảng cáo nhất định.

Tương tự, khi bạn đạt tới giới hạn chi tiêu của tài khoản, việc phân phối (chi tiêu) sẽ dừng lại đối với tất cả các chiến dịch của tài khoản.

Nhóm quảng cáo sẽ không chi tiêu hết ngân sách quảng cáo nếu đã đạt tới giới hạn chi tiêu của tài khoản hoặc chiến dịch.

Giới hạn chi tiêu của tài khoản sẽ ghi đè tất cả các giới hạn chi tiêu của chiến dịch và ngân sách của nhóm quảng cáo.

Xóa – Đóng – Vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo trên Facebook

Vô hiệu hóa tài khoản có ý nghĩa gì Phương thức thanh toán chính mà bạn đã sử dụng cho Chi tiết

Xem Ai Thích Trang Fanpage Của Bạn Thật Dễ Dàng (Update 2017)

[caption id="attachment_1667" align="aligncenter" width="1280"] Xem danh sách những người thích trang Fanpage của tôi[/caption] - Mọi thứ đơn giản đều Chi tiết

Xem ai đang cùng tôi quản lý trang Fanpage của tôi
Xem ai đang cùng tôi quản lý trang Fanpage

Khi bạn tạo ra trang Fanpage, thì bạn được gọi là quản trị viên của trang Fanpage đó! Bạn là Chi tiết

Xăm mình! Khi nghệ thuật trở lại với nghệ thuật
Xăm mình! Khi nghệ thuật trở lại với nghệ thuật

Xăm mình tuy đã được nhìn nhận một cách cở mở hơn trong xã hội Việt Nam hiện nay. Nhưng Chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *