Cách để có biểu tượng trả lời tin nhắn rất tích cực cho Trang từ Facebook

Cách nhận biểu tượng trả lời tin nhắn tích cực

Đối với những trang Fanpage kinh doanh online, việc trả lời tin nhắn nhanh và đầy đủ khi khách hàng nhắn tin cho trang cũng là một điểm cộng

Với khách khi họ nhắn tin cho Trang. Cái họ cần là câu trả lời ngay lúc ấy, chứa không phải việc chờ đợi. Việc chờ đợi phản hồi quá lâu, sẽ làm ảnh hưởng đến trãi nghiệm của khách đối với trang Fanpage.

Trả lời tin nhắn cho khách trên Trang Fanpage nhanh chóng, cũng là cách tạo thiện cảm tốt cho khách hàng! Qua đó tăng khả năng chốt được đơn cũng như sự gắng bó của khách đối với Trang!

Cách xem và trả lời tin nhắn trên Fanpage để không bỏ xót

Biểu tượng trả lời tin nhắn tích cực cho Trang Fanpage
Biểu tượng trả lời tin nhắn tích cực cho Trang Fanpage

Ý nghĩa của biểu tượng trả lời tin nhắn rất tích cực

Biểu tượng trả lời tin nhắn rất tích cực hiển thị cho mọi người các Trang trả lời tin nhắn riêng nhanh và thường xuyên

Khi Trang có biểu tượng trả lời tin nhắn rất tích cực, mọi người đều có thể nhìn thấy. Khi Trang không có biểu tượng này, chỉ những người giúp quản lý Trang có thể xem thông tin về việc trả lời trên Trang.

Cách để có biểu tượng trả lời tin nhắn rất tích cực

Để nhận được biểu tượng trả lời tin nhắn rất tích cực. Trang của bạn phải đạt cả hai điều kiện sau trong 7 ngày qua:

  • Tỷ lệ trả lời đạt 90%
  • Thời gian trả lời là 15 phút
Xem thêm:  Lỡ xóa trang Fanpage có lấy lại được không?

Nếu thỏa những điều kiện trên trang của bạn sẽ nhận được biểu tượng trả lời tin nhắn rất tích cực! Đây như một sự ghi nhận về hoạt động tích cực của trang bạn đối với khách hàng.

Nếu bạn có nhu cầu quảng cáo Facebook, Google các dịch vụ,sản phẩm của mình thì hãy liên hệ với Intero nhé
Facebookhttps://www.facebook.com/intero.vn/
Điện thoại: 090.370.6661

Chúc các bạn ngày an lành!