Quảng cáo “Đang xét duyệt” là gì

Trước khi quảng cáo của bạn được đăng lên Facebook hoặc Instagram, chúng tôi xét duyệt quảng cáo để đảm bảo quảng cáo tuân thủ Chính sách quảng cáo của […]