Xem ai đang cùng tôi quản lý trang Fanpage của tôi

Xem ai đang cùng tôi quản lý trang Fanpage

Khi bạn tạo ra trang Fanpage, thì bạn được gọi là quản trị viên của trang Fanpage đó! Bạn là người có mọi quyền hạn trên trang và là người duy nhất quản lý trang Fanpage!

Nhưng trong quá trình dùng Fanpage để kinh doanh. Bạn có thuê nhiều nơi chạy quảng cáo Facebook  hay chăm sóc trang Fanpage. Và họ điều yêu cầu bạn phân quyền quản trị trang Fanpage cho họ để họ có thế cài đặt quảng cáo, viết bài.

Vậy làm sao để xem danh sách những người có quyền quản lý trang Fanpage của bạn. Vì nếu bạn không kiểm soát được điều này đôi khi lại không hay.

Quản lý trang Fanpage
Quản lý trang Fanpage

Cách xem ai đang cùng bạn quản lý trang Fanpage

Để xem ai đang cùng bạn quản lý trang Fanpage và quyền hạn của họ trên Trang bạn thực hiện như sao:

  • Bạn và trang Fanpage và chọn mục Cài đặt
  • Phần cài đặt trang Fanpage hiện ra bạn chọn Vai trò trên trang
  • Bạn tìm đến Vai trò hiện tại của trang. Nơi đó sẽ liệt kê ra nhưng danh sách những người có quyền quản lý trang Fanpage của bạn. Cũng như mức độ quyền hạn của người quản lý trang.
  • Ở đây chẳng những bạn được xem mà còn được thay đổi mức độ quyền hạn của người quản lý khác. Hay xóa đi những người mà bạn cho là không còn phù hợp với trang cùa bạn. Để thực hiện điều đó bạn chỉ cần chọn mục Chỉnh sửa tương ứng cho tưng người quản lý.
  • Sau khi thực hiện xong hết bạn chỉ cần Lưu lại là được rồi!
Xem thêm:  Chặn người khác đăng bài viết lên tường Facebook

Video hướng dẫn

Chú ý: Việc thêm người quản lý giúp chăm sóc trang tốt hơn! Nhưng việc không biết ai đang có quyền quản lý trên trang của mình và quyền hạn của họ là ở mức nào thì thật sự nguy hiểm. Nên việc xem sanh sách ngươi có quai trò quyền hạn trên trang để rà xót và lọc lại là điều rất quan trọng, mà đôi khi nhiều người không để ý.

Hi vọng bài viết hữu ích với bạn! Intero