Quản trị viên Fanpage là gì? Trang Fanpage có bao nhiêu quản trị viên?

Quản trị viên Trang Fanpage là gì?

Nội dung

Quản trị viên trang Fanpage là gì và có gì đặc biệt? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhá.

Intero: Nhận chạy quảng cáo Facebook và Google! đúng tiền đúng chất lượng!

1. Quản trị viên Fanpage là gì?

Quản trị viên Fanpage là người nắm toàn quyền trên Fanpage. Là người giữ chức vụ cao nhất trên Trang Fanpage. Trên quy định chung thì người tạo ra trang Fanpage sẽ là quản trị viên (đầu tiên) của trang Fanpage đó.

Quản trị viên có quyền thêm thành viên khác (thêm vai trò trên Trang) vào để cùng quản lý Trang Fapage

2. Một trang Fanpage có bao nhiêu quản trị viên?

Khi Trang Fanpage mới được tạo thì người tạo là quản trị viên duy nhất. Cũng là người có quyền duy nhất của Trang Fanpage. Trên bạn không có ai và dưới bạn không có ai. (Vì ngoài quản trị viên, 1 Trang Fanpage còn 4 vai trò khác với quyền hạn khác nhau)

Nhưng sau khi tạo trang Fanpage. Bạn có thể bổ nhiệm các chức vụ khác, nắm giữa các quyền hạn khác nhau trên Fanpage.

Thêm quản trị viên và các vai trò khác trên Trang
Thêm quản trị viên và các vai trò khác trên Trang

Bạn (quản trị viên đầu tiên) có quyền nâng chức người bất kỳ lên quản trị viên. Nhưng khi đó họ cũng có toàn quyền như bạn.

Nên việc có 1 hoặc nhiều quản trị viên Trang Fanpage. Tùy thuộc vào mức độ phát triển của Trang Fanpage, cũng như sự bổ nhiệm của bạn.

3. Các quản trị viên mới có quyền “hạ bệ” tôi không!

Xin thưa là có. Nhưng cần 1 thời gian nhất định không lầm là 7 ngày thì quản trị viên mới mới có thể hạn bệ quản trị viên cũ, nếu họ có giả tâm đen thui. Nên khi nâng chức ai đó là quản trị viên thì nên thật sự tin tưởng (Đã nâng thì phải tin, đã không tin thì đừng có nâng).

Xem thêm:  Cách xem những số liệu bài viết trên trang

Quản trị viên do bạn thêm vào Trang hay các vai trò trên Trang khác do bạn cấp quyền, chỉ có tác động đến Trang Fanpage. Riêng trang cá nhân của bạn thì họ không có quyền.

Hi vọng bài viết hữu ích với bạn!