Khắc phục chưa hoàn tất giai đoạn máy học

Nếu nhóm quảng cáo của bạn chưa nhận đủ sự kiện tối ưu hóa để kết thúc giai đoạn máy học, cột Phân phối sẽ ghi Chưa hoàn tất giai đoạn máy học. Chưa hoàn tất giai đoạn máy học không phải là hình phạt. Đây là dấu hiệu cho thấy việc chi tiêu ngân sách chưa hiệu quả vì hệ thống phân phối quảng cáo không thể tối ưu hóa hiệu quả theo thiết lập hiện tại.

Nhóm quảng cáo sẽ có trạng thái chưa hoàn tất giai đoạn máy học khi chưa nhận được khoảng 50 sự kiện tối ưu hóa trong tuần tiếp sau lần chỉnh sửa quan trọng gần đây nhất của bạn. Trường hợp chẩn đoán này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào sau khi bạn tạo nhóm quảng cáo hoặc thực hiện chỉnh sửa quan trọng cho nhóm quảng cáo hiện có.

Thông thường, một nhóm quảng cáo sẽ có trạng thái chưa hoàn tất giai đoạn máy học khi nhóm quảng cáo đó bị giới hạn do quy mô đối tượng nhỏ, ngân sách thấp, mức kiểm soát chi phí hoặc giá thầu thấp, mức độ chồng chéo đấu giá cao, sự kiện tối ưu hóa không thường xuyên hoặc các sự cố khác như chạy quá nhiều quảng cáo cùng một lúc. Nếu nhóm quảng cáo bị giới hạn do mức kiểm soát chi phí hoặc giá thầu thấp, bạn sẽ thấy chú giải công cụ khi di chuột qua trạng thái chưa hoàn tất giai đoạn máy học.

Xem thêm:  Làm cách nào để lên lịch bài viết ?

Khắc phục sự cố

Có nhiều cách khắc phục nhóm quảng cáo chưa hoàn tất giai đoạn máy học để cải thiện hiệu quả.

  • Kết hợp các nhóm quảng cáo và chiến dịch. Khi kết hợp nhóm quảng cáo và chiến dịch, bạn sẽ đạt được kết quả mong muốn nhanh hơn, cũng như thu được kết quả ổn định sớm hơn.
  • Mở rộng đối tượng. Đối tượng càng rộng thì càng có nhiều cơ hội để mọi người hoàn tất sự kiện tối ưu hóa.
  • Tăng ngân sách. Nếu ngân sách của bạn quá thấp nên không nhận được khoảng 50 sự kiện tối ưu hóa, nhóm quảng cáo sẽ không thể hoàn tất giai đoạn máy học.
  • Tăng hạn mức giá thầu hoặc mức kiểm soát chi phí. Nếu hạn mức giá thầu hoặc mức kiểm soát chi phí quá thấp nên không nhận được khoảng 50 sự kiện tối ưu hóa, nhóm quảng cáo sẽ không thể hoàn tất giai đoạn máy học.
  • Thay đổi sự kiện tối ưu hóa. Hãy cân nhắc chọn sự kiện tối ưu hóa nào xảy ra thường xuyên hơn. Ví dụ: Chuyển từ mua hàng thành thêm vào giỏ hàng.

Nếu nhóm quảng cáo chưa hoàn tất giai đoạn máy học nhận được 50 sự kiện tối ưu hóa kể từ lần chỉnh sửa quan trọng gần nhất, nhóm quảng cáo đó sẽ chuyển từ trạng thái Chưa hoàn tất giai đoạn máy học sang Đang hoạt động.

Xóa – Đóng – Vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo trên Facebook

Vô hiệu hóa tài khoản có ý nghĩa gì Phương thức thanh toán chính mà bạn đã sử dụng cho Chi tiết

Xem Ai Thích Trang Fanpage Của Bạn Thật Dễ Dàng (Update 2017)

[caption id="attachment_1667" align="aligncenter" width="1280"] Xem danh sách những người thích trang Fanpage của tôi[/caption] - Mọi thứ đơn giản đều Chi tiết

Xem ai đang cùng tôi quản lý trang Fanpage của tôi
Xem ai đang cùng tôi quản lý trang Fanpage

Khi bạn tạo ra trang Fanpage, thì bạn được gọi là quản trị viên của trang Fanpage đó! Bạn là Chi tiết

Xăm mình! Khi nghệ thuật trở lại với nghệ thuật
Xăm mình! Khi nghệ thuật trở lại với nghệ thuật

Xăm mình tuy đã được nhìn nhận một cách cở mở hơn trong xã hội Việt Nam hiện nay. Nhưng Chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *