Cài đặt người có thể xem bài viết được gắn thẻ trên Facebook

Cài đặt đối tượng hiển thị với bài viết được gắn thẻ thumbnail

Chúng ta đã biết cách cài đặt xét duyệt bài viết được gắn thẻ trước khi quyết định có cho nó xuất hiện trên dòng thời gian hay không.

Và nếu ai đó gắn thẻ bạn vào nội dung nào đó! Bạn vẫn muốn nó xuất hiện trên dòng thời gian. Nhưng chỉ muốn một vài người bạn được thấy bài viết đó, chứa không phải tất cả. Thì đơn giản bạn chỉ cần vào cài đặt phần gắn thẻ là có thể thực hiện được điều đó.

Cài đặt đối tượng hiển thị với bài viết được gắn thẻ

Cách cài đặt rất dễ và nhanh, nếu bạn chưa biết thì thực hiện như sau:

  • Bạn đăng nhập Facebook và vào phần Cài đặt
  • Trang Cài đặt hiện ra bạn chọn Dòng thời gian và gắn thẻ
  • Bạn tìm đến mục Gắn thẻ và chọn Chỉnh sửa phần “Ai có thể nhìn thấy bài viết bạn được gắn thẻ trên dòng thời gian của bạn?”
  • Tại đây co các lựa chọn như: Mọi người, Bạn của ban bè, Bạn bè, Chỉ mình tôi,Tùy chỉnh.
  • Phần Tùy chỉnh là phần để cài đặt cụ thể người nào sẽ thấy và người nào sẽ không được thấy bài viết bạn được gắn thể trên dòng thời gian của bạn.
Tùy chỉnh trong cài đặt gắn thẻ
Tùy chỉnh trong cài đặt gắn thẻ
  • Bạn đối tượng mà bạn muốn và nhấn Lưu thay đổi. Vậy là xong rùi đấy hihi!

Video hướng dẫn nhanh

Thông qua các cài đặt về dòng thời gian và gắn thẻ như  quản lý người đăng bài trên dòng thời gian, xét duyệt các bài viết được gắn thẻ và tùy chỉnh đối tượng hiển thị của bài viết được gắn thẻ! Thì từ đây bạn sẽ không cần mất nhiều thời gian dọn dẹp tường Facebook của mình. Cũng như rơi vào các trường hợp khó xử vì những nội dung chia sẽ mà bạn không biết trước nó là gì và đến từ lúc nào.

Xem thêm:  Một tài khoản Facebook có thể tạo được bao nhiêu tài khoản doanh nghiệp?

Hi vọng bài viết hữu ích với bạn! Intero