Cách quản lí ảnh bạn bè gắn thẻ

Khi bạn bè gắn thẻ bạn trong bài viết trên Facebook, bài viết đó thường tự động xuất hiện trên dòng thời gian của bạn. Nếu ai đó không phải bạn bè gắn thẻ bạn trong bài viết, bạn sẽ được nhắc xem lại trước khi bài viết này xuất hiện trên dòng thời gian của mình. Với tính năng Xem lại dòng thời gian, bạn có thể yêu cầu xem lại mọi bài viết, bao gồm bài viết của bạn bè, trước khi chúng xuất hiện trên dòng thời gian của mình.
Cách bật tính năng Xem lại dòng thời gian hoặc xem lại cài đặt tính năng Xem lại dòng thời gian:
  1. Nhấp vào  ở góc trên cùng bên phải Facebook và chọn Cài đặt.
  2. Ở cột bên trái, nhấp vào Dòng thời gian và gắn thẻ.
  3. Tìm cài đặt Xem lại bài viết gắn thẻ bạn trước khi bài viết xuất hiện trên dòng thời gian? và nhấp vào Chỉnh sửa ở phía xa bên phải.
  4. Chọn Bật hoặc Tắt.

Xem ai đang cùng tôi quản lý trang Fanpage của tôi
Xem ai đang cùng tôi quản lý trang Fanpage

Khi bạn tạo ra trang Fanpage, thì bạn được gọi là quản trị viên của trang Fanpage đó! Bạn là Chi tiết

Ưu điểm Trang Fanpage so với trang Facebook cá nhân
Ưu điềm của Trang Fanpage so với Trang cá nhân

Để tạo trang Fanpage thì cần phải có tài khoản Facebook cá nhân ( Trang cá nhân). Là kẻ sinh sau Chi tiết

Tự chụp ảnh để quảng cáo Facebook như thế nào cho hiệu quả

Tự chụp ảnh có thể khiến bạn thấy nản chí, nhưng không phải vậy đâu. Bạn có thể tạo hình Chi tiết

Trình quản lý kinh doanh trên Facebook là gì

Nhờ Trình quản lý kinh doanh, nhà quảng cáo có thể triển khai những hoạt động marketing trên Facebook trong Chi tiết