Cách để bật hoặc tắt gợi ý Trang tương tự cho Trang của tôi?

Bạn phải là quản trị viên mới có thể bật hoặc tắt gợi ý Trang tương tự.
Khi ai đó truy cập Trang của bạn, họ có thể nhìn thấy phần Mọi người cũng thích ở phía bên phải của Trang. Phần này có thể liệt kê các Trang tương tự với Trang của bạn. Khi bạn tắt các đề xuất này, Trang của bạn cũng sẽ dừng xuất hiện trong các đề xuất khi mọi người truy cập các Trang tương tự như Trang của bạn.
Cách bật hoặc tắt gợi ý Trang tương tự:
    1. Nhấp vào Cài đặt ở đầu Trang.

    1. Từ phần Chung, nhấp vào Gợi ý Trang tương tự.

    1. Nhấp để đánh dấu chọn hoặc bỏ chọn ô bên cạnh Bao gồm [tên Trang] khi gợi ý các Trang tương tự mà mọi người có thể thích trên dòng thời gian của Trang.

  1. Nhấp vào Lưu thay đổi.
Xem thêm:  Làm hình ảnh quảng cáo Facebook cần chú ý gì?