Quản trị website

Vấn đề CLS, vậy CLS là gì

CLS viết tắt của từ Cumulative Layout Shift được Google định nghĩa là “điểm số tổng hợp về mức thay đổi bố cục“. Mức độ thay đổi của bố cục trang trong giai đoạn tải. Điểm số được tính từ 0–1, trong đó 0 nghĩa là trang không thay đổi bố cục còn 1 nghĩa là trang có mức độ thay đổi cao nhất. Điểm số này rất quan trọng vì việc các phần tử của trang thay đổi trong khi người dùng đang cố gắng tương tác với trang là một trải nghiệm kém.

CLS tổng hợp trình bày trong báo cáo là CLS thấp nhất phổ biến trong 75% số lượt truy cập vào một URL trong nhóm.

Bạn có thể tìm thấy các mục đề xuất về cách khắc phục các vấn đề này bằng cách chạy quy trình kiểm tra PageSpeed Insights trên một URL bị ảnh hưởng.