Kinh doanh gì trên Facebook bây giờ?

Bạn muốn thấy nhiều người đang kinh doanh trên Facebook. Bạn cũng muốn kinh doanh, và bạn đang trong giau đoạn lựa chọn sản phẩm. Thử xem những sản phẩm […]

Mua Like Facebook – Nên hay Không?

Bạn có biết nút Like được Facebook 9/2 /2009. Để mọi người thể hiện sự yêu thích của mình đói với một bài đăng hay một ai đó. Và khi […]

Tìm hiểu về khách hàng tiềm năng

Nếu kinh doanh là nghệ thuật thì khách hàng chính là người thưởng thức môn nghệ thuật ấy. Dù cho bạn kinh doanh gì, thì bạn vẫn cần tìm khách […]