Quảng cáo theo từ khóa

Nội dung

Quảng cáo Google Adwords là gì ?

Về khái niệm quảng cáo Google Adwords: Quảng cáo Google Adwords là hình thức quảng cáo trực tuyến. Cho phép bạn mua quảng cáo bằng văn bản, hình ảnh, video,….dựa trên kết quả “từ khóa” tìm kiếm hay các trang website liên kết với google.

Vị trí hiển thị quảng cáo google adwords

Quảng cáo google adwords có 2 top là top 3 và top 4
TOP 4

 

TOP 3
Quảng cáo Google có 3 dạng là dạng quảng cáo đối sánh chính xác, đối sánh cụm từđối sánh mở rộng

Đối sánh chính xác: cài đặt từ khóa cho phép quảng cáo của bạn chỉ hiển thị khi có ai đó tìm kiếm cụm từ chính xác trong từ khóa hoặc các biến thể gần đúng của cụm từ chính xác trong từ khóa của bạn. Từ khóa đối sánh chính xác “chuông xe đạp” có thể làm cho quảng cáo của bạn chỉ hiển thị nếu có ai đó tìm kiếm chính xác “chuông xe đạp” hoặc các biến thể gần đúng của “chuông xe đạp” mà không có từ nào khác.

 • Đối sánh chính xác cho phép từ khóa kích hoạt quảng cáo của bạn để chỉ hiển thị khi có ai đó tìm kiếm từ khóa chính xác hoặc các biến thể gần đúng của từ khóa chính xác mà bạn đã thêm vào tài khoản của mình. Các biến thể gần đúng bao gồm lỗi chính tả, dạng số ít và số nhiều, cụm từ viết tắt và dạng đuôi ing (chẳng hạn như floor và flooring), chữ viết tắt và dấu. Nếu tìm kiếm sử dụng đúng từ theo thứ tự sai hay bao gồm thêm từ, quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị cho tìm kiếm đó.
 • Ví dụ: khi bạn thêm “nuôi mèo con” làm từ khóa đối sánh chính xác, bạn cho AdWords biết để cố gắng chỉ hiển thị quảng cáo của bạn khi có ai đó tìm kiếm “nuôi mèo con” hoặc các biến thể gần đúng của “nuôi mèo con”, chẳng hạn như “cách nuôi mèo con”. Loại đối sánh này cụ thể nhất và đôi khi có thể làm cho bạn bỏ lỡ lưu lượng truy cập có liên quan.
 • Đối sánh chính xác là một trong bốn tùy chọn đối sánh từ khóa giúp kiểm soát từ khóa cần phải đối sánh chặt chẽ như thế nào với cụm từ tìm kiếm của một người để quảng cáo của bạn xuất hiện. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều tùy chọn đối sánh cho từ khóa và đối sánh rộng sẽ được sử dụng theo mặc định nếu bạn không chỉ định tùy chọn đối sánh cụ thể.
Xem thêm:  Kinh doanh dịp Tết cơ hội vàng không cần đợi ngàn năm

Đối sánh cụm từ: cài đặt từ khóa cho phép quảng cáo của bạn chỉ hiển thị khi tìm kiếm của ai đó bao gồm cụm từ chính xác trong từ khóa hoặc biến thể gần đúng của cụm từ chính xác trong từ khóa, với các từ bổ sung trước hoặc sau cụm từ đó. Từ khóa đối sánh cụm từ “chuông xe đạp” có thể làm cho quảng cáo của bạn hiển thị nếu có ai đó tìm kiếm “chuông xe đạp”, “mua chuông xe đạp” và “đánh giá chuông xe đạp”.

 • Đối sánh cụm từ cho phép từ khóa kích hoạt quảng cáo để chỉ hiển thị khi có ai đó tìm kiếm cụm từ khóa chính xác hoặc các biến thể gần đúng của cụm từ khóa chính xác của bạn cùng với những từ có thể có khác trước hoặc sau cụm từ đó. Các biến thể gần đúng bao gồm lỗi chính tả, dạng số ít và số nhiều, cụm từ viết tắt, biến thể từ gốc (chẳng hạn như sàn và làm sàn), chữ viết tắt và dấu.
 • Ví dụ: khi bạn thêm “nuôi mèo con” làm từ khóa đối sánh cụm từ, bạn cho AdWords biết để cố gắng chỉ hiển thị quảng cáo của bạn khi tìm kiếm của ai đó bao gồm “nuôi mèo con” hoặc các biến thể gần đúng của “nuôi mèo con”, chẳng hạn như “cách nuôi mèo con”.
 • Đối sánh cụm từ là một trong bốn tùy chọn đối sánh từ khóa giúp kiểm soát từ khóa cần phải đối sánh chặt chẽ như thế nào với cụm từ tìm kiếm của một người để quảng cáo của bạn xuất hiện. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều tùy chọn đối sánh cho từ khóa và đối sánh rộng sẽ được sử dụng theo mặc định nếu bạn không chỉ định tùy chọn đối sánh cụ thể.
Xem thêm:  Halloween 2017 Lễ Hội Cho Giới Trẻ - Cơ Hội Cho Người Kinh Doanh

Đối sánh rộng: cài đặt từ khóa cho phép quảng cáo của bạn hiển thị khi có ai đó tìm kiếm từ khóa đó hoặc biến thể của từ khóa. Từ khóa đối sánh rộng “chuông xe đạp” có thể làm cho quảng cáo của bạn hiển thị nếu có ai đó tìm kiếm các biến thể như “chuông xe đạp”, “mua chuông xe đạp” và “đánh giá chuông ​​xe đạp”.

 • Đối sánh rộng cho phép từ khóa kích hoạt quảng cáo của bạn hiển thị mỗi khi có ai đó tìm kiếm cụm từ đó, cụm từ tương tự, dạng số ít hoặc số nhiều, lỗi chính tả, từ đồng nghĩa và các biến thể từ gốc (như sàn và làm sàn), tìm kiếm có liên quan và các biến thể có liên quan khác.
 • Ví dụ: khi bạn thêm “mũ” làm từ khóa đối sánh rộng, bạn cho AdWords biết để cố gắng hiển thị quảng cáo của bạn cho các tìm kiếm chứa cụm từ đó hoặc cụm từ tương tự. Quảng cáo của bạn có thể hiển thị cho các tìm kiếm về “mũ”, “mũ rộng vành” và “mũ lưỡi trai”. Từ khóa đối sánh rộng giúp bạn tiếp cận đối tượng rộng nhất.
 • Đối sánh rộng là một trong bốn tùy chọn đối sánh từ khóa giúp kiểm soát từ khóa cần phải đối sánh chặt chẽ như thế nào với cụm từ tìm kiếm của một người để quảng cáo của bạn xuất hiện. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều tùy chọn đối sánh cho từ khóa và đối sánh rộng sẽ được sử dụng theo mặc định nếu bạn không chỉ định tùy chọn đối sánh cụ thể.
 • Ví dụ: Bạn search từ khóa dạng mở rộng là hoc lai oto, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện khi người dùng nhập vào các truy vấn sau đây: hoc lai oto tren mang, hoc lai oto tren may tinh……
Xem thêm:  Stephen Hawking là ai? Đó là người sẽ cho bạn động lực vượt khó khăn!

Lợi ích của Quảng cáo Google adwords

 • Tùy Chỉnh được vị trí địa lý hiển thị
 • Hiển thị quảng cáo trong khoảng thời gian mà chúng ta muốn chi phí thấp đem lại hiệu quả cao
 • Tùy chỉnh được thiết bị hiển thị

 

Với những ưu điểm trên,  Quảng cáo google adwords là sự lựa chọn sáng suốt của các Công ty, Doanh Nghiệp

Trả lời