Quảng cáo Google

Giới thiệu về từ khóa trong Google Adwords

Từ khóa là những từ hoặc cụm từ được sử dụng để khớp quảng cáo của bạn với những cụm từ mọi người đang tìm kiếm.

Việc chọn từ khóa chất lượng cao, có liên quan cho chiến dịch quảng cáo của bạn có thể giúp bạn tiếp cận những khách hàng mà bạn muốn, khi bạn muốn.

Bài viết này giải thích cách từ khóa hoạt động, nơi quảng cáo của bạn sẽ hiển thị và chi phí của chúng.

Cách chúng hoạt động

Để quảng cáo của bạn xuất hiện khi mọi người tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, từ khóa bạn chọn cần phải khớp với những từ hoặc cụm từ mọi người tìm kiếm.

Ví dụ
Nếu bạn bán đĩa bay frisbee, bạn có thể thêm “mua đĩa frisbee” làm từ khóa trong chiến dịch AdWords của mình. Khi mọi người nhập “mua đĩa frisbee” trên tìm kiếm của Google, quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm. Ngoài ra, quảng cáo của bạn cũng có thể xuất hiện trên các trang web về ném đĩa bay.
Khi khách hàng tìm kiếm một cụm từ khớp với từ khóa của bạn, quảng cáo của bạn có thể tham gia vào một phiên đấu giá để xác định xem quảng cáo có được hiển thị hay không.

Chi phí cho mỗi từ khóa sẽ khác nhau, tùy thuộc vào chất lượng của từ khóa, tính cạnh tranh của bạn trong đấu giá và các yếu tố khác. Đảm bảo các từ khóa và trang đích của bạn có liên quan chặt chẽ đến những cụm từ một khách hàng có thể đang tìm kiếm hoặc những cụm từ xuất hiện trên các trang web một khách hàng sẽ truy cập. Để giúp bạn hiểu rõ về chất lượng cho các từ khóa của mình, mỗi từ khóa có một Điểm chất lượng.

Xem thêm:  Giới thiệu về tùy chọn đối sánh từ khóa Google

Điểm số này được dựa trên tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích. Điểm chất lượng cao hơn thường dẫn đến chi phí thấp hơn và vị trí quảng cáo cao hơn.

Trả lời