Trình quản lý kinh doanh trên Facebook là gì

Nội dung

Nhờ Trình quản lý kinh doanh, nhà quảng cáo có thể triển khai những hoạt động marketing trên Facebook trong toàn doanh nghiệp và với các đối tác bên ngoài. Bạn có thể sử dụng nền tảng miễn phí này để:

  • Chạy và theo dõi quảng cáo
  • Quản lý tài sản, chẳng hạn như Trang và tài khoản quảng cáo
  • Thêm một agency hoặc đối tác marketing để hỗ trợ bạn quản lý doanh nghiệp

Tách riêng công việc và cuộc sống cá nhân

Trình quản lý kinh doanh là không gian trung tâm để quản lý doanh nghiệp, tách biệt với trang Facebook cá nhân của bạn. Bạn không phải lo lắng về việc nội dung kinh doanh bị lẫn với nội dung cá nhân của bạn.

Ai cũng có thể dùng Trình quản lý kinh doanh

Các doanh nghiệp lớn và nhỏ đều sử dụng Trình quản lý kinh doanh để sắp xếp tài sản, thông tin kinh doanh của họ ở cùng một nơi. Bạn có thể dùng Trình quản lý kinh doanh để kiểm soát tài sản trên Facebook, đồng thời đảm bảo cấp đúng quyền truy cập cho đúng người.

Với những người có quyền truy cập vào Trang của bạn trước khi bạn chuyển họ sang Trình quản lý kinh doanh, quyền của họ vẫn sẽ được giữ nguyên. Sẽ không có quảng cáo nào của bạn bị gián đoạn.

Tạo Trình quản lý kinh doanh nếu:

  • Doanh nghiệp của bạn có một đội ngũ marketing: Bạn có một đội ngũ gồm nhiều người. Họ đảm nhận việc marketing hoặc quản lý sự hiện diện của doanh nghiệp bạn trên Facebook hoặc Instagram.
  • Bạn quản lý tài sản: Bạn quản lý nhiều tài sản trên Facebook hoặc Instagram, chẳng hạn như Trang Facebook, tài khoản quảng cáo hoặc ứng dụng.
  • Bạn sử dụng một nhà cung cấp: Bạn hợp tác với nhà cung cấp để họ hỗ trợ bạn tạo, chạy hoặc quản lý Trang hay quảng cáo, nhưng vẫn muốn doanh nghiệp bạn duy trì quyền sở hữu mọi tài sản.
  • Bạn cần kiểm soát các quyền và quyền truy cập: Bạn muốn nắm toàn bộ thẩm quyền đối với tài sản của mình, mà không phải trao quyền sở hữu cho những người hỗ trợ bạn vận hành các hoạt động kinh doanh.
  • Bạn muốn doanh nghiệp mình phát triển: Bạn muốn yêu cầu quyền truy cập vào các Trang, tài khoản quảng cáo và ứng dụng khác hoặc chia sẻ Trang, tài khoản quảng cáo và ứng dụng của mình với các agency khác.
  • Bạn cần bảo vệ doanh nghiệp: Trình quản lý kinh doanh đang dần giới thiệu các công cụ bảo vệ mới thông qua Trung tâm bảo mật mới, nhằm đảm bảo rằng bạn sẽ duy trì quyền kiểm soát tài sản của mình.
Xem thêm:  Gian lận chấm thi ở Hà Giang: Khi giáo dục nhiều scandal như showbiz?

=> Link tạo trình quản lý kinh doanh