Trả lời bình luận(comment) bằng tư cách trang trên điện thoại

Xin chào! nhiều bạn không biết chỉnh trả lời bình luận(comment) với tư cách trang như thế nào, Intero sẽ hướng dẫn các bạn trả lời bình luận khách hàng bằng tư cách là trang trên điện thoại.

Bài này Intero thực hiện trên Ipad, Iphone thì các bạn có thể thực hiện tương tự.

Bước 1: Vào trang cần chỉnh, nhấn vào dấu 3 chấm gốc phải sẽ hiện ra như trong hình sau:

Bước 1 trả lời bình luận bằng tư cách trang
Bước 1 trả lời bình luận bằng tư cách trang

Sau đó nhấn vào “Chỉnh sửa và cài đặt

Bước 2: Nhấn vào “Vai trò trên trang

Bước 2 trả lời bình luận bằng tư cách trang
Bước 2 trả lời bình luận bằng tư cách trang

Bước 3: Chọn “Đăng với tư cách …

Bước 3 trả lời bình luận bằng tư cách trang
Bước 3 trả lời bình luận bằng tư cách trang

Sau đó nhấn vào “Lưu

Như vậy bạn đã có thể trả lời bình luận khách hàng của mình với tư cách trang trên điện thoại khi chạy quảng cáo Facebook, chúc các bạn có thật nhiều đơn hàng.

Xem thêm:  Cách bình luận và thích bài viết bằng trang Fanpage

Trả lời