Tôi có thể xem số người đã xem Trang của mình ở đâu?


Để xem số người đã xem Trang của bạn, hãy nhấp vào Thông tin chi tiết ở đầu Trang của bạn, sau đó nhấp vào Số lượt xem Trang phía bên trái.
Từ đây, bạn có thể xem theo:
  • Phần (ví dụ: Bài viết, Video, Ảnh)
  • Độ tuổi và giới tính
  • Quốc gia
  • Thành phố
  • Thiết bị (ví dụ: máy tính, thiết bị di động)