Quảng cáo “Đang xét duyệt” là gì

Trước khi quảng cáo của bạn được đăng lên Facebook hoặc Instagram, chúng tôi xét duyệt quảng cáo để đảm bảo quảng cáo tuân thủ Chính sách quảng cáo của chúng tôi. Bạn có thể xem trạng thái của quảng cáo trong cột Phân phối của Trình quản lý quảng cáo.

Hầu hết các quảng cáo được xét duyệt trong vòng 24 giờ, mặc dù trong một số trường hợp có thể mất nhiều thời gian hơn.

Những thay đổi sau với quảng cáo hoặc nhóm quảng cáo được phê duyệt trước đây sẽ kích hoạt quá trình xét duyệt mới:

  • Nhắm mục tiêu
  • Nội dung (ví dụ: hình ảnh, văn bản, liên kết hoặc video)
  • Tối ưu hóa
  • Sự kiện lập hóa đơn

Các thay đổi về giá thầu, ngân sách của quảng cáo hoặc lịch chạy của nhóm quảng cáo sẽ không kích hoạt quá trình xét duyệt.

Khi bạn tạo quảng cáo mới, hãy so sánh nội dung, văn bản, liên kết và tùy chọn nhắm mục tiêu với chính sách quảng cáo của chúng tôi. Nếu cho rằng quảng cáo của mình sẽ không được phê duyệt đúng lúc, bạn có thể lập kế hoạch và lên lịch bài viết trước ngày dự định. Trong phần Ngân sách & Lịch chạy của công cụ tạo quảng cáo, hãy chọn ngày Bắt đầu và Kết thúc.

Xem thêm:  Tôi có nên chạy quảng cáo bất động sản trên Facebook?

Lưu ý: Nếu bạn nhận được email hoặc thông báo từ chúng tôi cho biết quảng cáo không được phê duyệt, hãy xem lại chính sách của chúng tôi để hiểu cách bạn có thể sửa đổi quảng cáo và thử lại. Đôi khi chúng tôi cũng nhầm lẫn. Nếu bạn cho rằng quảng cáo của mình tuân thủ chính sách của chúng tôi và đáng ra phải được phê duyệt, hãy kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *