Quảng cáo Facebook

Quảng cáo ảnh sử dụng hình ảnh đẹp mắt để chia sẻ thông điệp

Truyền cảm hứng cho đối tượng bằng quảng cáo ảnh trên Facebook

Dù mục tiêu kinh doanh là gì thì quảng cáo ảnh trên Facebook hoặc Instagram cũng là cách tuyệt vời để nâng cao nhận thức về bạn và những gì bạn làm. Quảng cáo ảnh cung cấp cho bạn định dạng đẹp, đơn giản để sử dụng với hình ảnh truyền cảm hứng và nội dung hấp dẫn.

Quảng cáo ảnh sử dụng hình ảnh đẹp mắt để chia sẻ thông điệp

** “Chúng tôi tạo ra các chiến dịch nhằm giúp sản phẩm đã nổi tiếng trở nên nổi tiếng hơn nữa, nhưng Facebook cũng giúp dễ dàng quảng cáo các sản phẩm khác ít được biết đến hơn. Với Facebook, chúng tôi có thể giới thiệu sản phẩm bằng câu chuyện hấp dẫn và thu hút đối tượng.”

Sebastian Bumann

** “Facebook đã và đang là nhân tố thay đổi cuộc sống của tôi. Nếu tôi cần khách hàng mới, tôi sẽ chạy một số quảng cáo ảnh và tìm được khách hàng mới. Quảng cáo trên Facebook thực sự ngay trong tầm tay.”

Steve Lutsk

Chủ sở hữu/Huấn luyện viên, Lutsk Training

Xem thêm:  Điều chỉnh đối tượng được tương tác bình luận của bạn vào bài viết của bạn bè

Trả lời