Hướng dẫn cách xóa trang Facebook

Để xóa Trang, bạn phải là quản trị viên của Trang đó. Nếu bạn là quản trị viên: Nhấp vào Cài đặt ở đầu Trang Từ Chung, nhấp vào Xóa […]

Cách phân quyền page fanpage trang Facebook

Để phân quyền tài khoản Facebook trước tiên bạn phải là Admin (Quản trị viên) của Fanpage. Cấp cho ai đó một vai trò Nếu bạn là quản trị viên: […]

Tăng like bài viết trên Facebook

Tại sao nên chọn Facebook là kênh marketing và phát triển thương hiệu? Facebook đang là mạng hội có nhiều người dùng nhất thế giới và Việt Nam, đáng kể […]

Tăng like page fanpage trang Facebook

Tại sao phải sử dụng dịch vụ tăng like Facebook? Rất đơn giản, nó nhanh chóng và hiệu quả. Bạn hãy thử tưởng tượng hình ảnh bạn đi nhờ vả […]