Nhận thông báo từ Facebook khi có đăng nhập lạ vào tài khoản

Nhận thông báo khi có đăng nhập lạ vào Facebook

Chúng ta đã biết sơ về các cách bảo mật Facebook như xác minh danh tính để đăng nhập Facebook, tạo mật cấp 2 cho Facebook với số điện thoại và gmail. Thì hôm nay ta tìm hiểu thêm 1 cách bảo mật tài khoảng Facebook nữa đó là “Nhận thông báo khi đăng nhập lạ”

Bảo mật Facebook với cài đặt nhận thông báo khi đăng nhập lạ

Đây là một cách tuyệt vời nữa để tài khoản Facebook an toàn hơn. Nếu có một đăng nhập nào đó mà Facebook nghi ngờ không phải bạn. Thì Facebook sẽ thông báo cho bạn.

Nếu xác minh danh tính là một cách để bảo vệ tài khoảng Facebook của bạn khỏi những người dùng xấu. Nhưng với xác minh danh tính, Facebook chỉ yêu cầu hành động đăng nhập đáng nghi ngại đó chứng minh chính là chủ tài khoản. Chứa không hề thông báo cho bạn là có người đang cố đăng nhập Facebook của bạn. Nghĩa là nếu họ biết thông tin về bạn và vượt qua được các bước xác minh Facebook thì bạn cũng không hề hay biết.

Để khác phục điều đó, để luôn chủ động trong việc biết có ai đó đăng cố đăng nhập tài khoảng của bạn. Thì Facebook cung cấp thêm cài đạt bảo mật thông báo khi có đăng nhập lạ.

Xem thêm:  Nói xấu người khác, nói xấu đối thủ kinh doanh: Bạn nghĩ sao về việc này?

Cách cài đặt nhận thông báo khi có đăng nhập lạ vào Facebook!

Vào tài khoản cá nhân chọn mục “Cài đặt”

Cài đặt bảo mật Facebook
Cài đặt bảo mật Facebook

Trang cài đặt hiện ra chon phần “Bảo mật và đăng nhập”

Sao đó tìm đến phần ” Nhận cảnh báo về những lần đăng nhập không nhận ra” và chọn “Chỉnh sửa”

Nhận thông báo khi có đăng nhập lạ
Nhận thông báo khi có đăng nhập lạ

Tại đây có 3 cách nhận thông báo (Bạn có thể chọn cả 3)

  • Thông báo trên Facebook
  • Thông báo qua tin nhắn Facebook
  • Thông báo qua mail đăng ký ( bạn có thể thêm mail tại đây)
Nhận thông báo khi có đăng nhập lạ
Nhận thông báo khi có đăng nhập lạ

Su khi chọn xong bạn tiến hành “Lưu thay đổi“! Như thế là bạn đã thêm một bước bảo mật tài khoản Facebook của mình rồi đó! Từ đây nếu có người nào đó cố tình đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn thì Facebook sẽ thông báo đến bạn trước khi cho phép họ đăng nhập! Giờ thì hãy bỏ ra vài phút để cài đặt và tăng cường bảo mật Facebook thui!

Hi vọng bào viết hữu ích với bạn! Intero