Quảng cáo Facebook

Cách thay đổi loại trang hay còn gọi danh mục trang

Các tính năng khác nhau cũng có thể khả dụng dựa vào danh mục bạn chọn.
Cách thay đổi danh mục Trang của bạn:
  1. Nhấp vào Giới thiệu ở bên trái Trang
  2. Bên dưới Chung, nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh Danh mục
  3. Nhập tối đa 3 danh mục và chọn một tùy chọn từ danh sách thả xuống xuất hiện
  4. Nhấp vào Lưu
Không có giới hạn số lần bạn có thể thay đổi danh mục Trang. Nếu bạn không nhìn thấy danh mục mô tả Trang của mình, hãy chọn tùy chọn có sẵn mô tả gần đúng nhất.
Xem thêm:  Làm sao quảng cáo Facebook được tối ưu nhất?

Trả lời