Cách hoạt động của quảng cáo tương tác với bài viết trên Facebook

Tương tác với bài viết trên trang

Giới thiệu cho mọi người về doanh nghiệp của bạn để họ thực hiện hành động.

Tiếp cận người mới và giữ liên hệ với khách hàng

Quảng cáo tương tác với bài viết trên Trang Facebook giúp bạn chia sẻ thông tin về doanh nghiệp của mình với mọi người. Bạn có thể sử dụng những quảng cáo này để mở rộng bài viết trên Trang ra ngoài Trang của mình và khuyến khích mọi người thực hiện hành động. Và với thông tin chi tiết như số người đã thích, chia sẻ hoặc bình luận về quảng cáo của bạn, quảng cáo tương tác với bài viết trên Trang giúp bạn biết những loại tin và nội dung mà đối tượng của bạn thích để có thể tạo thêm nội dung mà họ yêu thích.

Cách hoạt động của quảng cáo tương tác với bài viết trên Facebook
Cách hoạt động của quảng cáo tương tác với bài viết trên Facebook
  • Chia sẻ thông tin cập nhật và những câu chuyện về doanh nghiệp của bạn
  • Kết nối với người theo dõi và đối tượng mới của bạn
  • Xây dựng thương hiệu và cơ sở khách hàng của bạn

Khi ai đó thích và chia sẻ bài viết của chúng tôi, chúng tôi thường sẽ thành công trong việc tiếp cận hiệu quả 6 hoặc 7 người nữa. Loại khách hàng tiềm năng từ nền tảng này rất đặc biệt đối với chúng tôi vì trước đây, chúng tôi chưa từng thử quảng cáo loại này.

Felipe Hadler
Giám đốc truyền thông, DPNY Beach Hotel & Spa

Xem thêm:  Tạo trang Fanpage Facebook (giao diện 2018) nhanh gọn

Trả lời