Cách để đổi tên người dùng cho Trang

Bạn phải là quản trị viên mới có thể đổi tên người dùng cho Trang của mình. Nếu bạn là quản trị viên:
  1. Nhấp vào Giới thiệu ở bên trái Trang
  2. Nhấp vào Thông tin Trang
  3. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh phần Tên người dùng
  4. Nhập tên người dùng mới
  5. Nếu tên người dùng khả dụng và tuân thủ nguyên tắc về tên người dùng tùy chỉnh, nhấp vào Tạo tên người dùng
Xem thêm:  Cách Ẩn Tin Nhắn Cá Nhân Trên Facebook: Bảo Vệ Sự Riêng Tư Của Bạn

Trả lời