Cách chuyển Fanpage từ doanh nghiệp về lại trang cá nhân?

Trang trong trình quảng lý doanh nghiệp

Nội dung

Cảm ơn bạn đã truy cập Cộng đồng trợ giúp. Chúng tôi đã cập nhật câu trả lời mới nhất cho phù hợp hơn với cộng đồng và để đảm bảo sự thống nhất về sản phẩm và quy trình hiện tại của chúng tôi.

Nếu như bạn thêm Trang vào Trình Quản lý Doanh nghiệp, Trang của bạn sẽ được thêm vào Doanh nghiệp theo diện Tài sản Trang của Doanh nghiệp. Nếu bạn là Quản trị viên của Doanh nghiệp và có nhu cầu hoàn tác việc thêm Trang, bạn chỉ cần xóa Trang khỏi Trình Doanh nghiệp thì Trang sẽ được trả lại về quyền quản trị dựa theo tài khoản Facebook cá nhân của bạn như lúc trước.

Để xóa Trang khỏi Trình doanh nghiệp

1. Mở Cài đặt Trình quản lý Doanh nghiệp: https://business.facebook.com/settings
2. Trong Người và tài sản, nhấp vào Trang
3. Chọn Trang mà bạn muốn xóa
4. Nhấp vào Xóa

Video hướng dẫn nhanh

Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã truy cập Cộng đồng trợ giúp. Chúc bạn 1 ngày tốt lành!

Thân mến,
Bella
Facebook Help Team

Xem thêm:  Quảng cáo Facebook hiệu quả - cần chú ý gì?