Làm cách nào để bật hoặc tắt Trả lời nhanh cho tin nhắn gửi đến Trang của tôi?

Trả lời nhanh là tin nhắn được gửi tự động dưới dạng câu trả lời đầu tiên của Trang cho tin nhắn mới. Ví dụ: bạn có thể sử dụng tin nhắn Trả lời nhanh để cho khách hàng biết rằng bạn sẽ sớm liên hệ lại với họ hoặc để cảm ơn họ vì đã liên hệ với Trang của bạn.
Cài đặt tin nhắn trên trang
Cài đặt tin nhắn trên trang
Cách bật Trả lời nhanh cho Trang:
  1. Nhấp vào Cài đặt ở đầu Trang
  2. Nhấp vào Nhắn tin ở cột bên trái
  3. Bên dưới Hỗ trợ phản hồi, nhấp để chọn bên cạnh Gửi trả lời nhanh đến bất kỳ ai nhắn tin cho Trang
  4. Để thay đổi tin nhắn trả lời nhanh, hãy nhấp vào Thay đổi, cập nhật tin nhắn và nhấp vào Lưu
Cách tắt Trả lời nhanh:
  1. Nhấp vào Cài đặt ở đầu Trang
  2. Nhấp vào Nhắn tin ở cột bên trái
  3. Bên dưới Hỗ trợ phản hồi, nhấp để chọn Không bên cạnh Gửi trả lời nhanh đến bất kỳ ai nhắn tin cho Trang
Lưu ý: Tin nhắn Trả lời nhanh không được gửi khi trạng thái nhắn tin của Trang được đặt thành Vắng mặt và không được tính trong tỷ lệ hoặc thời gian trả lời của Trang.
Xem thêm:  Xóa - Đóng - Vô hiệu hóa tài khoản quảng cáo trên Facebook

Trả lời