Cách tính 1 lượt thích trả phí khi chạy quảng cáo

Lượt thích được tính là trả phí khi xảy ra trong vòng một ngày kể từ lúc xem một quảng cáo dành cho Trang của bạn hoặc trong vòng 28 ngày kể từ khi nhấp vào quảng cáo của bạn.
Ví dụ: nếu ai đó xem quảng cáo dành cho Trang của bạn và vài giờ sau đó, họ thích Trang của bạn, lượt thích này sẽ được tính là lượt thích trả phí vì nó xảy ra trong vòng một ngày kể từ khi xem quảng cáo của bạn. Nếu ai đó nhấp vào quảng cáo của bạn và vài ngày sau đó, họ thích Trang của bạn, lượt thích này sẽ được tính là lượt thích trả phí vì nó xảy ra trong vòng 28 ngày kể từ khi xem quảng cáo của bạn.
Lưu ý: Nếu ai đó thích Trang của bạn sau khi xem hoặc nhấp vào quảng cáo của bạn rồi bỏ thích Trang của bạn trong vòng 5 phút, trường hợp này sẽ không được tính là lượt thích hoặc không thích.

Xem thêm:  5 yếu tố chọn video để quảng cáo Facebook hiệu quả