Hỏi đáp quảng cáo Facebook

20 Link Liên Hệ Facebook Cho 20 Vấn Đề Liên Quan Đến Tài Khoản

Một ngày đẹp trời nào đó, bỗng nhiên tài khoản Facebook bạn gặp vấn đề như bị khóa hay bị hack…. Bạn lúng túng không biết làm thế nào, liên hệ ai, liên hệ ở đâu. Thì hi vọng 20 link liên hệ Facebook cho 20 vấn đề liên quan đến tài khoản Facebook này có ích với bạn.

20 Link liên hệ Facebook
20 Link liên hệ Facebook

1. Link kháng tài khoản bị khoá
https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879


2. Link kháng tài khoản Facebook bị vô hiệu hoá theo chính sách
https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273


3. Link kháng tài khoản hoạt động bất thường bị khoá

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879


4. Link chát với suport
https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi


5. Link đề nghị nâng ngưỡng thanh toán, lập hoá đơn
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174


6. Link kháng thẻ tự nhiên bị đá ra, add vào báo lỗi
https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174


7. Link khánh quảng cáo không được phê duyệt
https://www.facebook.com/help/contact/452019928334289


8. Link kiểm tra xem có dính 20% text không
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay


9. Các loại quảng cáo trên Facebook
https://www.facebook.com/business/ads-guide


10. Tài khoản Facebook bị hack
https://www.facebook.com/hacked

11. Mở khoá tài khoản FAQ
https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701


12. Báo cáo vấn đề đăng nhập
https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890


13. Link kháng đổi ngày sinh
https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195


14. Link kháng đổi tên Trang
https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260


15. Link kháng đổi tên người dung (URL) cho page
https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925


16. Link yêu cầu hợp nhất trang
https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086


17. Link kháng đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày
https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333


18.Link phản hồi trang có vấn đề các kiểu
https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147


19. Hỏi về các tình trạng quảng cáo nói chung: https://www.facebook.com/business/contact-us

Xem thêm:  Tôi không thể thêm thẻ tín dụng của mình làm Phương thức thanh toán chính


20. Phương thức thanh toán bị treo: https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

Chúc các bạn ngày tốt lành!

Trả lời