Facebook Cơ Bản

Làm sao để xóa tài khoản Facebook tạm thời và vĩnh viễn?

Làm cách nào để xóa vĩnh viễn tài khoản?

Trước khi xóa tài khoản, bạn nên đăng nhập và tải xuống bản sao thông tin của mình (chẳng hạn như ảnh và bài viết) từ Facebook. Sau khi xóa tài khoản, bạn sẽ không thể lấy lại nội dung mà mình đã thêm.
Cách xóa vĩnh viễn tài khoản:
  1. Nhấp vào  ở trên cùng bên phải trang Facebook bất kỳ.
  2. Nhấp vào Cài đặt rồi nhấp vào Thông tin của bạn trên Facebook ở cột bên trái.
  3. Nhấp vào Vô hiệu hóa và xóa.
  4. Chọn Xóa tài khoản, rồi nhấp vào Tiếp tục xóa tài khoản.
  5. Nhập mật khẩu, nhấp vào Tiếp tục rồi nhấp vào Xóa tài khoản.

Tôi hủy quá trình xóa tài khoản được không?

Nếu chưa đến 30 ngày kể từ khi bắt đầu xóa, bạn có thể hủy quá trình xóa tài khoản. Sau 30 ngày, tài khoản cùng tất cả thông tin của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn. Bạn sẽ không thể lấy lại thông tin của mình.
Chúng tôi có thể mất tối đa 90 ngày từ khi bắt đầu quá trình xóa để xóa tất cả nội dung mà bạn đã đăng. Người khác sẽ không thể truy cập những thông tin này bằng Facebook trong khi chúng tôi xóa.
Sau 90 ngày đó, kho lưu trữ dự phòng có thể vẫn còn bản sao thông tin của bạn, dùng để khôi phục trong trường hợp có thảm họa, lỗi phần mềm hoặc sự cố mất dữ liệu khác. Chúng tôi cũng có thể giữ lại thông tin của bạn phòng khi có vấn đề pháp lý, hành vi vi phạm điều khoản hoặc để ngăn chặn phá hoại.

Cách hủy quá trình xóa tài khoản:

  1. Đăng nhập tài khoản Facebook trong vòng 30 ngày kể từ khi xóa tài khoản.
  2. Nhấp vào Hủy, không xóa.
Xem thêm:  Cách cài huy hiệu fan cứng cho Trang?

Xem video hướng dẫn xóa tài khoản Facebook