Điều chỉnh đối tượng được tương tác bình luận của bạn vào bài viết của bạn bè

Bằng cách thực hiện sau, bạn có thể điều chỉnh đối tượng(công khai, bạn bè và bạn của bạn bè) mà bạn cho phép được thích hoặc bình luận vào bình luận của bạn về bài viết của bạn bè trên Facebook.

 1. Nhấp vào  ở góc trên cùng bên phải rồi chọn Cài đặt.
 2. Nhấp vào Bài viết công khai ở bên trái.
 3. Đi đến Ai có thể theo dõi tôi và nhớ chọn Công khai.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh Bình luận về bài viết công khai.
 5. Chọn đối tượng được phép thích hoặc bình luận về bài viết công khai của bạn:
  • Công khai: Bao gồm tất cả mọi người, kể cả những người không theo dõi bạn.
  • Bạn bè: Bao gồm bạn bè của bạn trên Facebook. Nếu ai khác được gắn thẻ trong bài viết thì đối tượng mở rộng đến cả những người được gắn thẻ đó và bạn bè của họ.
  • Bạn của bạn bè: Bao gồm tất cả bạn bè của bạn và bạn bè của họ.
Xem thêm:  Cách tính 1 lượt thích trả phí khi chạy quảng cáo