Cách xử lý tin nhắn làm phiền

Nếu ai đó gửi cho bạn một tin nhắn trên Facebook khiến bạn cảm thấy khó chịu, bạn có thể:
  • Chặn tin nhắn từ họ. Họ sẽ không thể liên hệ với bạn (ví dụ: gửi tin nhắn hoặc gọi cho bạn) trong Messenger hoặc nhắn tin cho bạn bằng tính năng Chat trên Facebook. Tìm hiểu thêm những gì sẽ xảy ra khi bạn chặn tin nhắn từ người khác.
  • Báo cáo tin nhắn đe dọa. Lưu ý: Nếu bạn muốn báo cáo một cuộc trò chuyện bí mật, hãy làm theo các hướng dẫn riêng biệt này.
  • Bỏ qua cuộc trò chuyện.
  • Xóa cuộc trò chuyện. Lưu ý rằng thao tác này sẽ không xóa cuộc trò chuyện khỏi hộp thư của họ. Nếu bạn muốn báo cáo cuộc trò chuyện, hãy chụp ảnh màn hình trước khi bạn xóa cuộc trò chuyện đó.
  • Chặn họ trên Facebook. Tìm hiểu thêm về điều gì sẽ xảy ra khi bạn chặn ai đó trên Facebook.
Lưu ý: Bạn cũng có thể báo cáo tài khoản Facebook của họ nếu bạn cho rằng họ đang sử dụng tài khoản giả mạo hoặc đang mạo danh bạn hoặc ai đó khác.

Liên quan:

Đọc tiếp