Cách biết bạn bè đã xem tin nhắn Facebook hay chưa?


Khi bạn nhắn tin cho một ai đó trên Facebook, bạn sẽ nhìn thấy các biểu tượng khác nhau để cho bạn biết khi tin nhắn của bạn đã được gửi và đọc. Những biểu tượng này sẽ xuất hiện bên dưới cuộc trò chuyện khi bạn nhấp vào Tin nhắn ở trên cùng bên phải Facebook.
  • : Mũi tên màu xám có nghĩa là tin nhắn của bạn đã được gửi.
  • : Dấu kiểm màu xám có nghĩa là tin nhắn của bạn đã được xem.