Làm website doanh nghiệp, bán hàng, tin tức, sales page

- Làm web thân thiện với các thiết bị di động

- Tốc độ truy cập nhanh

- Đầy đủ chức năng cơ bản

- Làm web doanh nghiệp hoặc bán hàng

- Nhiều mẫu giao diện để lựa chọn

Sản phẩm dịch vụ được nhiều người quảng cáo trên Facebook

Cấu trúc trang web doanh nghiệp

 • Trang giới thiệu chung về doanh nghiệp
 • Trang sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
 • Đặc điểm nổi bật của doanh nghiệp
 • Trình chiếu hình ảnh
 • Trang tin tức
 • Trang liên hệ

Cấu trúc trang web bán hàng

 • Trang giới thiệu chung
 • Trang sản phẩm(cửa hàng)
 • Đặt hàng trực tuyến
 • Quản lý đơn đặt hàng
 • Trang tin tức
 • Trang liên hệ

 

Khách hàng của Intero